استخدام انتظامات

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۷۶۰۳۳۷ – 026 اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 3476xxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه استخدام انتظامات با سواد (مسلط به خواندن و نوشتن، با روابط عمومی مناسب، 5 سال سابقه کار مرتبط، با ضامن معتبر)