استخدام ازعلاقمندان به کار بعنوان

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۹۷۱۷۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه ازعلاقمندان به کار بعنوان منشی درمطب وکلینیک پس ازطی کارورزی رایگان دعوت به عمل می آید