استخدام آقایا خانم حداقل دیپلم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۳۹۷۲۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۳۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه آقایا خانم حداقل دیپلم باروابط عمومی بالا جهت چاپ فاکتور وپاسخگویی مشتری درظروف کرایه از 8 تا 21 بدون تعطیلی بابیمه وضامن معتبر با حقوق 1میلیون تا200 / 1