استخدام آشپز فرنگی ماهر با سابقه کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲۳۶۰۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه آشپز فرنگی ماهر با سابقه کار جهت رستوران ایتالیایی نیازمندیم ( نیاوران )