استخدامی ۴۰نفر آقا، کارگر ساده، نگهبان

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱۲۴۰۳۰۵۱ و ۴۴۸۹۵۸۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۱xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 40نفر آقا، کارگر ساده، نگهبان با شرایط عالی فوری نیازمندیم حقوق 900 تا 2 میلیون