استخدامی ۲ نفرکارمندفروش حرفه ای خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۹۴۹۵۸۶ و ۶۶۹۴۹۴۶۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۹۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2 نفرکارمندفروش حرفه ای خانم تسلط به Word و Excel و تایپ 700 ثابت + 10% پورسانت