استخدامی ۲نفر کارگرساده و نیمه ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۵۰۵۳۵۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2نفر کارگرساده و نیمه ماهر مکانیک ترجیحا پاترول کار جهت کاردر تعمیرگاه نیازمندیم