استخدامی ۲نفرکارگر گردبافت پارچه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۰۱۱۴۱۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2نفرکارگر گردبافت پارچه نیازمندیم