استخدامی ۲نفرمنشی خانم لیسانس مسلط

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۹۱۵۵۴۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۹۱xxxx(نمایش کامل) درج رزومه 2نفرمنشی خانم لیسانس مسلط به word و excel با سابقه کارمفیداز 14تا30 : 21