استخدامی ۱۸ نفر نگهبان آقا قد ۱۸۰

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸۸۱۹۲۷۲۵ و ۶۶۱۲۴۲۵۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه 18 نفر نگهبان آقا قد 180 با ظاهری آراسته حقوق800الی 200 / 1 باجای خواب،بیمه (رضایی)