استخدامی ۱۰۰ نفر کارت پخش کن

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۷۹۰۷۵۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۷۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه 100 نفر کارت پخش کن جوان دیپلمه دائمی و نیمه وقت حقوق 800 تا 1600