استخدامی ۱نفر کارمند اداری باتسلط

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۶۰۳۱۶۳۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۶۰۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه 1نفر کارمند اداری باتسلط کامل به زبان انگلیسی جهت همکاری درامور واردات وصادرات نیازمندیم