استخدامی یک نفر کارگر تمام وقت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۹۰۰۶۸۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک نفر کارگر تمام وقت جهت کار در ابزار فروشی نیازمندیم