استخدامی یک مکانیک ماهر و

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷۵۱۱۱۲۲۳ و ۰۹۱۲۶۳۶۳۹۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک مکانیک ماهر و یک باطریساز نیازمندیم درمحدوده اسلامشهر(درصدی)