استخدامی یک شرکت هولدینگ ساختمانی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۲۳۷۷۶۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۲۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت هولدینگ ساختمانی به یکنفرآشنا ‎به امورانبارداری نیازمند است