استخدامی یک شرکت محصولات پزشکی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۵۳۱۱۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت محصولات پزشکی جهت تکمیل کادراداری به3نفرکارمند خانم نیازداردحقوق + بیمه + پاداش