استخدامی یک شرکت تولیدکنندهIT

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۱۰۹۱۳۳ ایمیل: ۴srjbco@gmail.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 8810xxxx(نمایش کامل) ایمیل: 4s…@gmail.com(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت تولیدکنندهIT خانم / آقا با سابقه کار جهت امور اداری و هماهنگی امور مشتریان ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)