استخدامی یک شرکت بین المللی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۶۳۷۴۷۹ و ۸۸۳۳۷۲۰۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۶۳xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت بین المللی نیاز به یک شخص مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر میباشد