استخدامی یک شرکت‎ معتبرپیمانکاری

اطلاعات تماس آگهی ایمیل: info@srdco.ir اطلاعات تماس آگهی ایمیل: in…@srdco.ir(نمایش کامل) درج رزومه یک شرکت‎ معتبرپیمانکاری به یک کارشناس ارشد عمران آشنایی به فهرست بهای راه و باند و آشنایی به ریزمتره و مدیر پروژه نیازمند است ارسال رزومه ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)