استخدامی یکنفر کمک آشپز ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۱۲۹۷۷۲ و ۲۲۳۲۹۳۱۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یکنفر کمک آشپز ماهر جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم