استخدامی یکنفر صندوقدار و سرپرست

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸۱۱۱۳۰۸۹ و ۲۲۵۱۷۸۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۸xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یکنفر صندوقدار و سرپرست پرسنل ، جهت شیفت شب یا روز اتوسرویس (حقوق1م باپورسانت)