استخدامی یکنفر سرویسکار آسانسور

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۶۶۷۳۹ و ۸۸۷۳۴۰۰۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه یکنفر سرویسکار آسانسور با گواهینامه موتورسیکلت نیازمندیم