استخدامی یکنفر آقا مجرد جهت کارگاه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۱۱۹۷۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۱۱xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یکنفر آقا مجرد جهت کارگاه نیازمندیم (بهارستان ظهیرالاسلام ک مراغه ای پ60واحد1)