استخدامی یکنفرقیچی کار و یکنفر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۳۴۱۸۳۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۳۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یکنفرقیچی کار و یکنفر چرخکار، جهت تولیدی مانتو با جای خواب