استخدامی گارسون با ۳ سال سابقه کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۱۹۱۶۲۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۱۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه گارسون با 3 سال سابقه کار حداکثر 28 سال سن جهت رستوران بین المللی نیازمندیم