استخدامی کمک آشپز فرنگی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۷۰۱۴۸۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۷۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کمک آشپز فرنگی آشنا به غذاهای ترک (محدوده پاسداران)