استخدامی کارگر ساده و سالن کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۷۰۱۰۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۷xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر ساده و سالن کار جهت رستوران بین المللی واقع در شهرک غرب