استخدامی کارگر ساده با جای خواب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۵۰۴۷۷۷ و ۷۷۵۳۶۰۱۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۵۰xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر ساده با جای خواب حقوق750 با بیمه محدوده پیچ شمیران