استخدامی کارگر ساده آقا با جای خواب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹۹۳۳۲۰۲۳ و ۰۹۱۲۳۱۲۰۲۲۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۹xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر ساده آقا با جای خواب جهت کار در رستوران خیابان ولیعصرجنب پارک ساعی