استخدامی کارگر جوان با ضامن

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۹۶۰۳۸۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۹۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر جوان با ضامن جهت کار در انبار و فروشگاه پوشاک نیازمندیم