استخدامی کارگرساده و آبدارچی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۳۷۴۲۶۱۶۸_۶۶۴۹۸۴۵۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۳xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگرساده و آبدارچی با جای خواب و بدون جای خواب حقوق عالی و شرایط مناسب (فوری)