استخدامی کارمند دبیرخانه مسلط به

اطلاعات تماس آگهی ایمیل: cvsazeh@yahoo.com اطلاعات تماس آگهی ایمیل: cv…@yahoo.com(نمایش کامل) درج رزومه کارمند دبیرخانه مسلط به Word Excel جهت مهندسین مشاور ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)