استخدامی کارمند خانم یا آقا لیسانس آشنا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴۰۵۱۰ و ۲۲۷۴۰۵۰۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارمند خانم یا آقا لیسانس آشنا به امورآژانس هواپیمایی باسابقه کار مسلط به مکالمه ومکاتبه زبان عربی