استخدامی کارمند خانم آشنا به CRM

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۲۳۲۶ ایمیل: Employ1400@gmail.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 4232x(نمایش کامل) ایمیل: Em…@gmail.com(نمایش کامل) درج رزومه کارمند خانم آشنا به CRM باروابط عمومی بالاوسابقه کارمرتبط ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)