استخدامی کارمند آقا ترجیحا مجرد

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۰۸۲۱۹۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۰۸xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارمند آقا ترجیحا مجرد با گواهینامه موتور و ماشین با روابط عمومی بالا نیازمندیم