استخدامی کارمند آقا آشنا به

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۰۵۵۲۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۶۰۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارمند آقا آشنا به نرم افزار کرل جهت کار در محیط کارگاه فنی نیازمندیم