استخدامی کارشناس برق و ابزار دقیق

اطلاعات تماس آگهی ایمیل: Assistant@kianaco.net اطلاعات تماس آگهی ایمیل: As…@kianaco.net(نمایش کامل) درج رزومه کارشناس برق و ابزار دقیق حداقل 2 سال سابقه کار آشنا به مدارک مهندسی ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)