استخدامی کارخانه معتبر تعدادی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۵۶۲۷۸۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۵۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارخانه معتبر تعدادی کارگر ساده نگهبان BRT با حقوق و مزایا عالی + بیمه