استخدامی پزشک محترم عفونی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۷۵۳۰۵۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۷۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه پزشک محترم عفونی داخلی بصورت ثابت در بیمارستان خصوصی دعوت به همکاری میگردد