استخدامی ( همکار موسسه خیریه )

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۱۲۷۱۲۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۱۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه ( همکار موسسه خیریه ) تعدادی کارمند خانم و آقا به صورت پاره وقت جهت همکاری در مشارکتهای مردمی با شرایط و حقوق و مزایای عالی نیازمندیم