استخدامی همکار خانم جهت هایپرمارکت

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴۴۱۵۸ و ۲۲۷۴۴۴۳۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه همکار خانم جهت هایپرمارکت ترجیحا” رشته IT منطقه تجریش نیازمندیم