استخدامی هتل برج سفید

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۶۵۶۷۶ و ۲۲۵۵۴۰۱۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه هتل برج سفید سالن کار خانم و آقا