استخدامی نیازمندبه تعدادی کارمند فروش

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۸۲۴۶۳۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۸۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه نیازمندبه تعدادی کارمند فروش خانم جهت فروشگاه اینترنتی در محدوده هفت تیر با حقوق ثابت