استخدامی نگهبان ، کارگر ساده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۷۰۱۴۶۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۷۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه نگهبان ، کارگر ساده ( خانم و آقا )