استخدامی نظافتچی خانم(ساعت کار۸تا ۱۶)

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۵۶۷۶۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۹۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه نظافتچی خانم(ساعت کار8تا 16) جهت خوابگاه دخترانه با سابقه کار در خوابگاه نیازمندیم