استخدامی ناخن کار ، اپیلاسیون کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۶۰۴۰۲۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۶۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه ناخن کار ، اپیلاسیون کار و دستیار مسلط به اصلاح نیازمندیم ، صندلی اجاره داده می شود