استخدامی موسسه قرآنی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۸۰۲۳۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۸xxxx(نمایش کامل) درج رزومه موسسه قرآنی تفسیر جوان به تعدادی پژوهشگر بامدرک ارشدودکتری دررشته های علوم انسانی که حداقل دارای5مقاله یا کتاب باشند،برای همکاری تحقیقاتی درموضوع کاربردی قرآنی نیاز است . متقاضیان فقط ازساعت9تا11 حداکثرتاتاریخ20آذرماه باشماره ذیل تماس بگیرند