استخدامی موسسه حفاظتی مراقبتی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۵۲۱۹۰۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۵۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه موسسه حفاظتی مراقبتی به تعدادی نگهبان آقاباقدبالای180 با شرایط عالی فوری تماس تا یکهفته