استخدامی مهندس( عمران-معمار-مکانیک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹۱۴۷۹۱۷۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه مهندس( عمران-معمار-مکانیک برق)پایه 1و3 با صلاحیت اجرا در پروانه ،جهت شرکت حقوقی(مجری)