استخدامی منشی و صندوقدار خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۴۴۰۵۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی و صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا و نظافتچی جهت آرایشگاه بانوان باضامن معتبر